QnA Half Level Bonus

*Volgens de PHB, pg 27 (“2. Level Modifiers”) mag je half je character level (naar beneden afgerond) optellen bij de volgende rolls en stats:

  • Attack rolls (meer ervaren characters hebben meer kans om te raken)
  • Defenses (meer ervaren characters kunnen zichzelf beter verdedigen)
  • Skill checks (meer ervaren characters zijn beter in wat ze doen)
  • Ability checks (meer ervaren characters kunnen beter hun fysieke en mentale krachten benutten)
  • Initiative (meer ervaren characters kunnen sneller een combat situatie inschatten en zodoende sneller reageren)

Voor *initiatief, skill checks, defenses, ability checks, en standard attacks is dit wel duidelijk, veronderstel ik: bij elke oneven level gaan die dingen automatisch met minstens 1 omhoog (plus eventueel andere extra bonussen).

Let op: damage verbetert niet mee met je level!

Ability checks zijn checks die je doet op je pure fysieke en mentale krachten (Strength, Dexterity, Intelligence, etc.) die niet onder skills, attacks, of andere dingen vallen (zoals bijvoorbeeld een geforceerde deur proberen open te breken met pure kracht). Hiermee wil ik alleen duidelijk maken dat de half-level bonus die je krijgt op je ability modifiers dezelfde is als die die je krijgt op bijvoorbeeld je defenses. Het is dus niet zo dat je AC, om maar iets te noemen, met 2 omhoog gaat omdat je een half-level bonus krijgt op je Dexterity checks en een half-level bonus op je AC defense!

Voor je powers geldt het volgende: enkel de vakjes op je power cards waarin je een ‘attack’ bonus neerschrijft gaan met 1 omhoog ten gevolge van de half-level. Dit zijn alle vakjes van het type ‘ability vs defense’ (dus Str vs AC, Int vs Will, ...). De andere vakjes, zoals damage, en andere aantallen houden geen rekening met half-level. Uiteraard gaan deze laatste wel mee omhoog als je gewoon je ability score verhoogt, bijvoorbeeld.

<< Terug naar QnA

QnA Half Level Bonus

Journey Of The Fallen Sektor